II Concurso Nubes de palabras

O EDL do IES David Buján, en colaboración co Equipo de Convivencia e o  Departamento de Lingua Galega convocan  o II Concurso de Nubes de Palabras relacionadas con tema da violencia de xénero.

Poderán particpar todos @s alumn@s do centro e  con todos  os  traballos que  queiran.  As obras entregaranse  no departamento de Lingua Galega,  en Convivencia ou na conserxaría do centro  antes do 30 de novembro. Deberá figurar nun lugar  visible o nome do autor, curso e grupo.


Se non sabes facer unha nube de palabras podes visionar este titorial feito polo EDL 

Déixanos o teu comentario