Ciberacoso: Que facer?


Se recibes mensaxes ofensivas no teu perfil, no teu móbil ou mentres utilizas videoxogos, considera os seguintes consellos:

  • Non contestes.
  • Garda a mensaxe.
  • Cóntallo a alguén en quen confíes.
  • Bloquea o remitente.
  • Denuncia o problema a quen poida facer algo ao respecto.
  • Respecta aos demais e respectate a ti mesmo.

Máis información en internet sin acoso.