Á violencia de Xénero... dille NON!


Dinámica: Xénero e cultura

Diversidad

Proposta de dinámica: Xénero e cultura

O que se pretende con esta dinámica é reflexionar sobre como os estereotipos do que é tipicamente masculino ou feminino son só iso, estereotipos, que non sempre se cumpren e que ademais varían dependendo da nosa experiencia, educación, lugar de nacemento, etc.

Os roles de xénero asignan funcións, actitudes, capacidades e limitacións diferenciadas a mulleres e homes, que a normativa da cultura vixente establece como atributos “naturais” de ambos os sexos. Pero estes atributos non son tan naturais. Xa o dicía Simone de Beauvoir que “non se nace muller, chégase a selo”. E depende moito do lugar e a cultura en que nacemos que sexamos , ou que se espere que sexamos, un tipo de muller ou home diferentes.

Porque o xénero é unha construción social, e esta construción varía moito nunha cultura ou noutra.

8 de marzo. Día Internacional da Muller


Curtametraxe francesa na que se mostra un mundo onde os home son mulleres.