As nosas tarefas domésticas

O alumnado de 3º de PMAR, coordinado polas profesoras dos ámbitos científico e sociolingüístico, fixo un estudo das tarefas domésticas realizadas por todo o alumnado do centro. Levaron a cabo dúas enquisas, coa colaboración dos departamentos de Relixión, Filosofía e Orientación (a través do Plan de Acción Titorial). Na primeira (en outubro, con motivo do Día Internacional das Rapazas) describíanse os labores desenvolvidos ao longo da semana; na última, en maio, despois de estudaren estatística, pasaron un cuestionario na ESO.
Despois de analizar esta enquisa cuantitativa non se observan moitas diferenzas entre rapazas e rapaces. Porén ao estudar o inquérito cualitativo, o primeiro, constátase que as mulleres realizan as tarefas máis complexas, como p. ex. pasar o ferro; tamén se encargan de traballos para toda a familia, como cociñar,  fregar os baños ou limpar a casa; nalgún caso, incluso, colaboran nos negocios familiares como dependentas.


Déixanos o teu comentario